Change management – maak de medewerkers tot spil van de verandering

In goed Nederlands is change management niets anders dan verandermanagement. Je gaat met dit type management je bezighouden met veranderen van je bedrijf; dat kan via de bedrijfscultuur, de algehele structuur of juist de werkwijze van een organisatie. Het is een vrij visionair iets. Je hebt namelijk ideeën over hoe je naar een resultaat toewerkt. Je moet dan bedenken hoe je medewerkers daarop kunt voorbereiden. Hoe ze het best te begeleiden en te ondersteunen. Planningen lopen niet altijd volgens een duidelijke lijn. Flexibiliteit is dus vereist. Bovendien moet je anderen ook meetrekken naar die nieuwe situatie. Mensen zijn geneigd om alles bij het oude te willen laten, dus je moet ook weerstand overwinnen. Een sleutel van change management is dan ook het motiveren van de medewerkers tot een verandering.

Change management, een vak apart

De taak van een change manager is behoorlijk veelzijdig. Hij is in feite het koppelstuk tussen het managementteam en de medewerkers op de werkvloer. Taken van zo’n manager zijn onder andere:

 • Uitstippelen van een strategie voor het veranderproces
 • Uitvoerige analyse van de organisatie
 • Vaststellen en communiceren van doelstelling
 • Advisering van management en medewerkers
 • Coaching van medewerkers

Valkuilen voor de verandermanager

Het inzetten van change management is vaak gelegen in het beter willen maken van die organisatie. Bijvoorbeeld de ambitie vormgeven of de concurrentiepositie versterken. Ook kunnen externe factoren (zoals bijv. de coronacrisis) de oorzaak zijn om veranderingen in te voeren. Bij bijna alle bedrijven is verandering een voortdurend proces, je ontkomt er niet aan. Omdat veranderprocessen niet altijd soepel verlopen, dient een verandermanager uit te kijken voor de volgende valkuilen tijdens het traject:

 • Mensen en hun emoties verwaarlozen
 • Meer ideeën benadrukken dan gedrag veranderen
 • Onduidelijke communicatie
 • Vertragingsfactoren van het veranderproces (te lang door blijven plannen, bijv.)
 • Verkeerde aanpak i.v.m. bedrijfscultuur
 • Weerstand niet goed oppakken en ombuigen
 • Na verandering de verdere uitvoering overlaten aan minder betrokken medewerkers

Goed toegepast change management

Hoe pas je nu wel goed verandermanagement toe in een bedrijf? Allereerst zorg je voor een goede visie en strategie. De stip op de horizon, dus. Stel vast wanneer de verandering is geslaagd. Voor alle medewerkers heb je redenen paraat waarom de verandering belangrijk is. Houd het logisch, zodat de medewerkers het ook echt begrijpen. Leg ze ook uit welke voordelen ze erbij hebben. En zorg er tegelijk voor dat leidinggevenden vierkant achter de plannen staan. Want juist zij kunnen managementteams en medewerkers positief beïnvloeden. Breng ook die medewerkers in kaart die sowieso een grote invloed op anderen hebben en licht ze zo goed mogelijk in van de op stapel staande plannen. 

Betrek de medewerkers bij de verandering

De verandermanager moet het hebben van effectief leiderschap, wil de verandering slagen. Zo’n manager dient dan ook het change management te toetsen aan de suggesties en verdere feedback van medewerkers. Zo kunnen goede aanvullingen op de plannen ontstaan en krijgen medewerkers het gevoel dat ze zelf ook de verandering in eigendom hebben. Bijna niemand vindt het leuk om een verandering opgelegd te krijgen zonder er zelf ook maar iets aan bij te dragen. Laat het veranderplan ook niet te snel verlopen. Nieuwe gewoontes krijgen bij mensen vaak vorm in ongeveer twee maanden. Benieuwd naar andere mogelijkheden? Bekijk dan ook eens kleuren management drives.